ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εφαρμογής ΣΕΠ
Στελεχών ΣΕΠ
100924 ΔΔΕ Δυτικής Πλήρωση κενών θέσεων ΓΡΑΣΕΠ.pdf
100913 ΚΕΣΥΠ Εφαρμογή θεσμού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.pdf
091109 Πρόσκληση Κάλυψης Κενών Θέσεων ΓραΣΥ έως 18.11.pdf
090903 Ενημερωτικές συναντήσεις στελεχών ΓραΣΕΠ-1ου ΚΕΣΥΠ.PDF
090611 Πλήρωση κενών θέσεων ΓΡΑΣΕΠ έως 16.6.pdf - Αίτηση ΓραΣΕΠ.doc
081022 Προσωρινή Κάλυψη Κενών Θέσεων Στελεχών ΓραΣΥ έως 31.10.pdf
090205 Προσωρινή Κάλυψη Θέσεων ΓραΣΕΠ.pdf
090127 Ενημερωτικές Συναντήσεις Στελεχών ΓραΣΥ-ΚΕΣΥΠ.pdf
071123 Πρόσκληση Κάλυψης Κενών Θέσεων ΓραΣΕΠ εως 28/11
071105 Προσωρινή Πλήρωση Θέσεων Στελεχών ΓραΣΥ
071002 Ενημερωτικές Συναντήσεις Στελεχών ΓραΣΥ-ΚΕΣΥΠ
070911 Ενημερωτικές Συναντήσεις Στελεχών ΓραΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ
030904 IAEVG Διεθνείς Ικανότητες Συμβούλων.pdf