Έρευνες

110612 Τραχαλιός Πολυτεχνικές Σχολές & Τμήματα.pdf
110519 Τραχαλιός Νόμος 3966_2011.pdf
110515 Τραχαλιός Σχολές Γεωπονίας, Δασολογίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος.pdf
110508 ΓΕΩΤΕΕ Κατανομή Γεωτεχνικών Ιούλιος 2010.pdf
110426 Τραχαλιός Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ.pdf
110320 ΥπΠΔΒΜΘ Έρευνα Κοινής Γνώμης για Νέο Λύκειο.pdf
110220 Αρθρογραφία Επιθεώρησης ΕΛΕΣΥΠ.pdf
101210 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ναυτική Εκπαίδευση.pdf
100618 Κατσανέβας Προοπτικές Επαγγελμάτων 2010.pdf
100531 Trachalios SV-report Guidance in the bordering region of Oresund.pdf
100531 ΑΠΘ-ΓΔ Αποτελέσματα ερωτηματολογίου -Οι Σπουδές στο ΑΠΘ.pdf
100105 Fastfuture Shape of jobs to come Επαγγέλματα του Μέλλοντος.pdf
100331 Τραχαλιός Μ. Αντιλήψεις & Απόψεις Διευθυντών για το ΣΕΠ.pdf
091215 Τραχαλιός Στατιστικά Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών 2008-09.pdf
091124 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Μελέτη για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα-Συμπεράσματα.pdf
091123 ΥπΠΔΒΜΘ Πόρισμα ΣΠΔΕ.pdf
090928 ΤΕΕ Δημοσκόπηση Ανεργίας Μηχανικών.pdf
090723 Προτιμήσεις 2009 18-20
090723 Προτιμήσεις 2009 16-18
090723 Προτιμήσεις 2009 14+
081126 ΟΕΣΙΚ Επαγγέλματα Καζίνο.pdf
Εισακτέοι Διαχρονικά Θεσσαλονίκης