ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο προσδιορισμός των επαγγελμάτων πληροφορικής είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα και κάθε φορά σχετίζεται από τον βαθμό και την ταχύτητα ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία αλλά και από άλλους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. "Ενας αυστηρός προσδιορισμός των επαγγελμάτων πληροφορικής θα πρέπει να προκύψει από σχετική μελέτη και έρευνα του περιεχομένου των θέσεων εργασίας του ενεργού πληθυσμού κάθε χώρας και την διερεύνηση των δεξιοτήτων που απαιτεί μια θέση εργασίας, η οποία ως διαδικασία θα πρέπει να αναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα".

Η έρευνα του προγράμματος "ASTROLAVOS" από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνει τις παρακάτω κατηγορίες των επαγγελμάτων πληροφορικής, όπως αυτές έχουν προταθεί από κρατικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ελληνική προσέγγιση επαγγελμάτων πληροφορικής (ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ-92, Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας κατά NACE)
Επαγγέλματα πληροφορικής σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής - ΕΠΥ
Επαγγέλματα πληροφορικής σύμφωνα με το Northwest Center for Emerging Technologies - NWCET
Επαγγέλματα πληροφορικής σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, O*NET - The Occupational Information Network
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 1ο ΚΕΣΥΠ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2005