Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων Μαθητών. Ηλεκτρονικά από Τετάρτη 15-06-2016 έως και Παρασκευή 08-07-2016, για εισαγωγή σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανώτατες & Ανώτερες αλλά & Σχολές Ενστόλων Επαγγελμάτων : Α.Ε.Ι. – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Α. – Α.Ε.Ν. – Α.Σ.Τ.Ε. – Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ. – Ε.Α. – Π.Σ.

Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων στις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού – ΑΕΝ_2016