ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ : ¨Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ¨_2016-17_2016-17

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: ¨Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ¨_2016-17