Βάσεις Εισαγωγής – Στατιστικά

Επιτυχόντες Δυτ. Θεσσαλονίκης 2016

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΕΠΑΛ Α 2014_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΕΠΑΛ Α 2015_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΓΕΛ ΕΠΑΛ Β 2014_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΓΕΛ ΕΠΑΛ Β 2015_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΕΠΑΛ Β_ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΕΠΑΛ Β_ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΕΠΑΛ Α 2014_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΕΠΑΛ Α 2015_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015
8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015
9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015
10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ_2015
1. ΒΑΣΕΙΣ_90% ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 2_2015
2. ΒΑΣΕΙΣ_10%-2014 ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 2 _2015
3. ΒΑΣΕΙΣ_10%-2013 ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 2 _2015
4.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΑΛ Α ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 2_2015
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΑΛ Α_10%-2014 ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 2_2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 1_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 2_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 3_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 4_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 5_ΠΑΝΕΛ.2015

Menu Title