Διάφορα

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΜΒΛΗΜΑ ΓΕΕΘΑ_ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ